Garancia

A Butorok.eu által vállalt garancia (jótállási kötelezettség) általános feltételei a fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre. A lentiekben felsorolt jótállási feltételek a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait, továbbá a kötelező jótállás hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben meghatározott fogyasztói jogok a fogyasztót megilletik.

Garancia érvényesítésének feltételei:

Mivel a garancia a termék vásárlásának napjától érvényes, ezért annak igazolásához szükség van az eredeti számlára, bizonylatra, amely egyben jótállási jegynek is minősül, kivéve, ha egyéb hitelt érdemlő módon is tudod igazolni a vásárlás tényét és a jótállás feltételeit.

Garancia idő:

A jótállás időtartama a termék árától függően:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
  • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
Garanciális belejentés esetén:

A Cégünk megvizsgálja a terméket és eldönti, hogy a jótállási kötelezettsége fennáll-e az adott esetben. Jogos reklamáció esetén a fogyasztó elsődlegesen javítást, cserét, másodlagosan árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól.  A Bútorok.eu megjavítja a hibás terméket, vagy egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre cseréli értékegyeztetéssel, vagy visszatéríti a termék árát. Ezekben az esetekben a cégünk vállalja a javítás, az alkatrészek, a munka költségét, feltéve, hogy a javítás, illetve a termékhez történő hozzáférés extra költségvonzat nélkül lehetséges, továbbá a javítás nem jelent aránytalan többletköltséget a kicseréléshez képest. Szakszerűtlen, illetve olyan javítási munkákkal kapcsolatos igényt nem fogadunk el, amelyekre a cégünk nem adott felhatalmazást. Valamint a kicserélt alkatrészek a Bútorok.eu tulajdonát képezik. Amennyiben az árucikket a Bútorok.eu már nem árusítja, gondoskodik annak – az eredeti termékkel megegyező értékű és funkcióban hasonló termékkel való – pótlásáról. A Bútorok.eu minden esetben maga határozza meg, hogy mi számít megfelelő pótlásnak. A garancia a termék eredeti vásárlásának értékéig terjed.

Garancia alóli kivételek:

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak. A garancia nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. A termékek csak beltéri használatra alkalmasak. A garancia nem érvényesíthető, ha a terméket kültéren vagy nedves környezetben tartották (kivéve a kültéri használatra javasolt termékek esetében). Illetőleg elemi kár, természeti csapás okozta sérülések. Valamint azon termékek, melyek helyszíni beszerelést igényelnek és beszerelést követően bármilyen indokból a termék el lett távolítva onnan, átlett szerelve, (melyet nem a mi vállalkozásunk végzett el), e művelet okozta sérülések és egyéb problémák nem minősülnek garanciális hibának.